Anneke Dalger: ‘Fundament voor een gedeelde toekomst’

“Sinds 2018 zijn er verspreid over Nederland verschillende Comités 30 juni – 1 juli opgericht om het gezamenlijke slavernijverleden onder de aandacht te brengen van de lokale samenleving. Soms zijn het nieuwe stichtingen, maar ook reeds bestaande werkgroepen en/of burgerinitiatieven hebben zich onder de paraplu van het NiNsee geschaard, het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis. Zij leveren zo een bijdrage aan het vergroten van de kennis over en bewustwording rond het Trans-Atlantische slavernij- en koloniale verleden van Nederland.

Door een verbinding te maken tussen toen, nu en de toekomst zetten wij ons in voor een samenleving waarin inwoners wederzijds begrip en respect voor elkaar hebben en diversiteit omarmen. De comités organiseren activiteiten op het gebied van educatie, dialoog, herdenking en viering van de afschaffing van de Nederlandse Trans-Atlantische slavernij en bewustwording van haar erfenis.

Wij werken, net als alle andere comités, in partnerschap met het NiNsee. En lokaal werken al deze comités ook met anti-discriminatievoorzieningen en met gemeenten, musea, erfgoedcentra, onderwijs en andere maatschappelijk betrokken organisaties. Op onze site staat altijd een actueel overzicht van alle comités en partners van het NiNsee. We hopen je te ontmoeten en op basis van gelijkwaardigheid samen te bouwen aan een fundament voor een gedeelde toekomst en een inclusief Nederland.”

Lees andere artikelen