Kenneth Cuvalay: ‘Met deze vervolgstap in de dekolonisatie kunnen we de geschiedenis herschrijven’

“De gemeente Tilburg zou geen platform mogen bieden aan verheerlijking van kerstening en kolonisatie. Daarom willen wij dat de beeldengroep van missionaris Petrus Donders in een publiek toegankelijk park wordt verwijderd. De missionaris, crucifix in de hand, heeft een halfnaakte man van Afrikaanse afkomst aan zijn voeten geknield, een teken van onderdrukking. Donders wordt in Tilburg vereerd als een held, omdat hij zijn leven wijdde aan het helpen van melaatse Surinamers in Batavia in Suriname. Dit imago van apostel der melaatsen vinden we terug in heel de stad, met onder meer een kapel, park, paviljoen, straten en zelfs een school vernoemd naar ‘Peerke’ Donders.

Gemakshalve wordt niet verteld dat Donders Afrikanen wegzette als halve wilden die geen echt geloof hadden. Hij vernielde inheemse heiligdommen, verbood singi neti, winti en andere vormen van religieus erfgoed van onze voorouders. Uit de literatuur blijkt daarnaast dat de kerk melaatsenoord Batavia vooral zag als werkterrein voor catechese en doop; zieltjeswinning. Er is geen enkele aanwijzing dat de priesters melaatsen verpleegden. Zij gebruikten het slechts als middel om geld in te zamelen, terwijl de oppassers en directeur de zorg op zich namen.

De gemeente beraadt zich al een tijdje op de beeldengroep en de katholieke lobby om het te behouden, is sterk. Nu wordt gesproken over het plaatsen van een informatiebord bij het beeld om de context ervan te schetsen. Maar dat is net zo koloniaal gedacht als indertijd het plaatsen van het beeld. Het moet weg en de geschiedenis moet volledig opgenomen worden in educatieve programma’s en musea. Beelden als deze, en dat zijn er vele, staan symbool voor de erfenis van het Nederlands Trans-Atlantisch kolonialisme en hen in stand houden draagt bij aan de continuatie van negatieve beeldvorming over en marginalisering van mensen van Afrikaanse afkomst.”

Lees andere artikelen