Naomi Nagtegaal: ‘Leren van onze geschiedenis’

“Wat kunnen we leren van onze geschiedenis als die geschiedenis voor een deel of soms grotendeels onbekend is? Als je er thuis niet over leert, je er geen boeken over leest, films over ziet en er zelfs op school niet over leert? Dan wordt het wel erg lastig. Een van de eerste dingen die ik met leerlingen bespreek als we het schooljaar starten is welke invloed je persoonlijke geschiedenis heeft op je leven nu en wat dit kan betekenen voor de toekomst. Wat neem je mee? Wat wil je veranderen? Wat wil je echt niet meer? Dit bespreken wij ook bij de grote thema’s in de geschiedenis.

Het slavernijverleden komt al heel snel ter sprake in de geschiedenislessen. Het is verweven met het leven van mensen door de eeuwen heen. Als we het hebben over het slavernijverleden, spreken we ook over kolonialisme, imperialisme, segregatie, apartheid, racisme, discriminatie, kansenongelijkheid, economie, politiek en nog zoveel meer. Het Nederlandse slavernijverleden was niet alleen in Indonesië, de voormalige Antillen, Zuid-Afrika en Suriname. Het was ook hier! Het is de Nederlandse geschiedenis. Het is een gedeelde geschiedenis. Het slavernijverleden hield ook niet op toen de slavernij werd afgeschaft. Tot op de dag van vandaag hebben wij als maatschappij te maken met de invloed van dit verleden. We dragen het met ons mee, of we dat willen of niet. Hoe mensen over elkaar denken en hoe ze elkaar zien, hoe mensen elkaar behandelen en met elkaar omgaan.

Als onderwijzer heb ik een belangrijke taak leerlingen te leren een mening te vormen, het gesprek te laten voeren en te leren begrijpen. Maar niet alleen ik als onderwijzer heb die verantwoordelijkheid; ook uitgevers van schoolboeken horen de volledige geschiedenis te vertellen van Nederland, inclusief het slavernijverleden. Docenten op docentenopleidingen, die toekomstige leraren onderwijzen, horen hun studenten bewust te maken van dit verleden en de impact ervan op het heden. Wil je echt leren
van de geschiedenis, maak dan van die geschiedenis een compleet verhaal. En blijf met elkaar in gesprek.

Lees andere artikelen